Tidningen Gutefåret

Föreningen Gutefåret utger medlemstidskriften Gutefåret för att stärka medlemskontakten och lämna allsidig information om aktuella förhållanden och möjligheter i vården och bevarandet av gutefåren. Tidskriften utkommer fyra gånger per år, normalt i mars, juni, september och december. 


De som inte betalt sin medlemsavgift för innevarande år, får ej nr 4 av tidningen som skickas ut under december. Så om du saknar detta nummer har föreningen inte registrerat någon inbetalning från dig.
 
För att kunna ge ut tidningen är det av största vikt att Du hjälper oss att skriva artiklar och att fotografera för tidningen. Material tas tacksamt emot till redaktion@gutefar.se!
 
 
Nu är nummer 4 av tidningen utkommen. Läs bland annat om hur det förändrade klimatet påverkar våra djur.
Har du inte fått tidningen som vanligt kan det bero på att medlemsavgiften inte är betald. Kontrollera det och är det inte det som är felet så är du välkommen att kontakta oss.