Tidningen Gutefåret

Föreningen Gutefåret utger medlemstidskriften Gutefåret för att stärka medlemskontakten och lämna allsidig information om aktuella förhållanden och möjligheter i vården och bevarandet av gutefåren. Tidskriften utkommer fyra gånger per år, normalt i mars, juni, september och december. 


De som inte betalt sin medlemsavgift för innevarande år, får ej nr 4 av tidningen som skickas ut under december. Så om du saknar detta nummer har föreningen inte registrerat någon inbetalning från dig.
 
För att kunna ge ut tidningen är det av största vikt att Du hjälper oss att skriva artiklar och att fotografera för tidningen. Material tas tacksamt emot till redaktion@gutefar.se!
 
 
Nu är nummer 3 av tidningen utkommen. Läs bland annat om slutresultatet av Guteanor och 40-årsjubileum på Gotland. Har du inte fått tidningen som vanligt kan det bero på att medlemsavgiften inte är betald. Kontrollera det och är det inte det som är felet så är du välkommen att kontakta oss.
 
 
Gamla nummer av Tidningen Gutefåret
Är du intresserad av gamla tidningar? Vi rensar nu ut gutetidningar äldre än två år och du får dem mot portokostnad.
 
Kontakta Ingrid.Gosselman(@)gutefar.se eller 070-332 49 86