Faktablad

Föreningen har genom åren sammanställt en mängd information om skötsel och hantering av får och om gutefår i synnerhet. Denna information är samlad i en mängd faktablad som är tillgängliga för alla medlemmar efter inloggning.

Exempel på faktablad:

- Gutefårägarens faktablad

  

Ändringar i Faktabladen:

Faktablad "Foder och utfodring". På sida nr 2 under rubriken "Normalt underhåll" i andra meningen har "med" bytts ut mot "utan".

Ny årsredovisning för 2014-2015 har lagts ut.