Gutefårens genbank

Genbanksbesättningarna förvaltar rasrena gutefår och bidrar därmed till fårrasens fortbestånd.

Avelsbaggar

Föreningen erbjuder gratis besiktning av din bagge.

Tidningen Gutefåret

Tidningen Gutefåret skickas till alla medlemmar 4 gånger per år. Den innehåller intressant läsning om gutefåren i form av reportage, fakta och tips om djurhållning.

Medlem

Som medlem i föreningen får man tillgång till medlemsförteckning, faktablad, lista över godkända avelsbaggar mm. Är du redan medlem kan du logga in överst på sidan.

Annonser livdjur

Vill du köpa eller sälja Gutefår? Alla medlemmar annonserar gratis.

Just nu finns det 5 annonser!

Butik

I föreningens butik finns praktiska artiklar som samtidigt gör reklam för gutefåren. Titta in och gör din beställning.