Medlemsinloggning:          Logga in!  
  
Hem

Föreningen har till uppgift att bevara rasrena gutefår som ett viktigt kulturarv i den svenska husdjurshållningen. Genom hemsidan hoppas vi kunna dela med oss av vår kunskap om Gutefåren.

Föreningens verksamhet är riksomfattande och medlemskapet är öppet för alla. Årsmötet är föreningens högsta beslutande organ.
Styrelsen har sitt säte i Gotlands kommun.

VÄLKOMMEN ATT BLI MEDLEM !

Månadens bild.

Årsmöte

Årets tema är "Så mycket bättre förr". Varifrån kommer ursprungsdjuren, hur har de spridits över landet m.fl. spännande frågeställningar kommer att belysas i seminarier och samtal.

Planera redan nu för årsmöte på Gotland den 1-3 augusti. Var ute i tid med bokning av färja och rum. Läs mer under rubriken Föreningen/Pågång.


Faktablad
Den tidigare så populära "Gutefårägarens handbok" har nu ersatts av ett antal faktablad. Dessa finns tillgängliga för alla medlemmar på inloggningssidan. Totalt finns ett 40-tal blad som informerar om olika delar omkring skötsel och hantering av gutefår, historik och även några blad om föreningen.

NYA FAKTABLAD finns nu tillgängliga. Avelsplanen har justerats något. Rasbeskrivningen har genomgått en redaktionell uppdatering och finns nu upplagt som ett nytt faktablad.

Fatabladsserien utgör en stor kunskapskälla för alla gutefårägare. Utnyttja den!

 

Annonser

Vill du köpa eller sälja Gutefår? Just nu finns det 28 annonser på annonssidan!

Läs mer...

 

© Föreningen Gutefåret. Webbdesign: Menhir Kultur & Data