Avelsplan

Ett viktigt dokument i vårt arbete med gutefåren är vår Avelsplan. I den finns en kort historik om rasen och viktig information om vad som generellt gäller för fårägaren. Den viktigaste delen i Avelsplanen är beskrivningen av de mål vi har för gutefårens framtid. Dessa är uppdelade i kortsiktiga och långsiktiga mål. Där finns också angett på vilket sätt vi skall nå målen.
 
Vi uppmanar dig som gutefårsägare att studera Avelsplanen och hjälpa till med att förverkliga den.
 

 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)