Härstamningsbevis

Använd härstamningsbevis!


Härstamningsbevis är en handling där du på en stamtavla skriver in uppgifter om baggens eller tackans föräldragenerationer i tre led och sedan med din namnteckning intygar att uppgifterna är riktiga.

Bevisets olika funktioner


Miljöstöd m.m.: Utan känd härstamning är dina gutefår inte berättigade till miljöstöd eller deltagande i certifierings- och genbanksverksamhet.

Säljare av livdjur: Det är en hederssak att alla livdjur skall vara åtföljda av härstamningsbevis!

Köpare av livdjur: Begär alltid härstamningsbevis på de djur du köper in! Helst skall du inte lämna någon betalning förrän du har det i din hand.

Ordning och reda: I din egen djurhållning kan härstamningsbevisen fungera som ett register över dina djur om du inte är ansluten till Elitlamm.

Det kan förekomma flera typer av härstamningsbevis, men vi rekommenderar att Föreningen Gutefåretets standardformulär används. Laddas ned här. Samma typ av härstamningsbevis kan skrivas ut från Elitlamm.

Vid ansökan om miljöstöd skall du för din länsstyrelse bevisa innehavet av gutefår och deras härstamning. Då måste du vara ansluten till den s.k. officiella härstamningskontrollen och använda det intyg som på Jordbruksverkets uppdrag utfärdas av Svenska Fåravelsförbundet och är belagt med en viss kostnad. Du kan vara ansluten till den officiella härstamningskontrollen utan att vara medlem i Svenska Fåravelsförbundet.


 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)