Genbanken

Föreningen Gutefåret har i snart 40 år verkat för att säkerställa gutefåret som en renrasig lantras. Detta arbete har genom åren haft olika arbetsformer. Gutefårens Genbank, som  startades 2008,  är ett viktigt instrument för att bevara renrasiga gutefår. I januari 2015 är ett 80-tal besättningar anslutna till genbanken. 

Alla djurdata på godkända genbanksdjur registreras i Elitlamm, som är Fåravelsförbundets officiella databas, vilken också utgör föreningens genbanksregister. I registret får genbanksdjuret vår egen skyddade genbankslogga som ett tecken på genbanksstatus. Loggan skrivs automatiskt ut på härstamningsbeviset som kan skrivas ut från djurkortet. Med detta upplägg försäkrar vi oss om en långsiktig, personoberoende registrering av alla genbanksdjur.


Genbankens krav

  • Djuren skall vara rasrena, vilket betyder att det skall finnas dokumenterad härstamning på fåren tillbaks till 1996 eller tidigare, dock i minst tre föräldraled
  • Besättningen skall vara ansluten till Gård- och Djurhälsans MV-program och vara friförklarad
  • Avelsarbetet skall följa de riktlinjer som anges i föreningens avelsplan

När vi granskar inkomna härstamningsbevis lägger vi ner stor möda på att kvalitetssäkra alla uppgifter. I detta arbete ingår att kontrollera att Inkorsningar av andra raser inte förekommit i tidigare led, att tveksamma härstamningar reds ut och att besättningen är ansluten till, och aktiv i MV-programmet. De djur som inte finns inlagda i Elitlamm läggs in i registret av föreningen.


Ansök om anslutning

Vi inbjuder nu alla, även de som inte är medlemmar i vår förening, att ansöka om anslutning till genbanken om man uppfyller de krav som specificerats ovan. Utöver dessa inträdeskrav skall djurägaren noggrant dokumentera alla avelsdjur och meddela när djur som inte är genbanksdjur rekryteras till besättningen. Rekrytering från egen genbanksbesättning blir automatiskt genbanksdjur.


Handlingar och uppgifter·      

  • Genbanksavtal med tillhörande bilaga, där man fyller i en förteckning över djuren som skall ingå i avtalet
  • Härstamningsintyg, som visar att djuren är rasrena. Om djuren är registrerade i Elitlamm, räcker det med en förteckning på de djur man vill ha med i genbanken.
  • Kopia av MV-intyg från Gård- och Djurhälsan.
 
Här kan du hämta formuläret för genbanksavtal och här kan du hämta och läsa föreningens avelsplan. Om du vill fylla i avtalet manuellt skickar vi det till dig med post.

 

 

Kostnader

Administrationen av genbanken sköts på ideell bas, dock är Elitlamms verksamhet baserad på anslutningsavgifter från de personer som utnyttjar databasen.
För medlemmar som är anslutna till Elitlamm kostar det inget extra att vara med i genbanken.
För icke medlem, som vill ansluta sig till genbanken, är årsavgiften 300 kr.

Genbanken är föreningens viktigaste instrument för att bevara gutefåren som genuin lantras. Därför är din medverkan i detta arbete viktigt. 


VÄLKOMMEN MED DIN ANSÖKAN!

Föreningen Gutefårets styrelse har tillsatt en genbankskommitté som ansvarar för administrationen av genbanken. Kontakta någon av nedanstående personer om du behöver information eller har frågor omkring genbanken.

Anna-Karin Behm, Skälleryds Nygård 1, 595 91 Mjölby
076 -80 13 064
anna-karin.behm@gutefar(.)se
 
Börje Ingvarsson, Knoppetorp, 590 52 Nykil
013 - 33 21 07,  0767-808055
borje.ingvarsson@gutefar(.)se 
 

OBS! För att undvika spam (reklamutskick) är e-postadresserna skrivna med en punkt inom parentes. För att kunna använda dem skall du kopiera adressen, skriva in den i fönstret på ditt e-postprogram och sen ta bort parentesen, så kommer e-posten fram.

 

Om du registrerat e-post och har satt en ledtråd för ditt lösenord kan du få ledtråden per e-post. Saknar du e-post, kontakta info@gutefar.se för hjälp.

Ditt medlemsnummer:

(Står på baksidan av Tidningen Gutefåret)